Khảo sát Mối

Khảo sát mối hàng năm là việc quan trọng nhằm giảm thiểu thiệt hại và sửa chữa tốn kém do mối gây ra. Dịch vụ Khảo sát Mối của PestGard sẽ đưa ra kết quả đánh giá mối toàn diện cho tất cả các khu vực có thể tiếp cận mà rủi ro về mối tiềm ẩn có thể xảy ra, do đó bạn có thể yên tâm hoàn toàn.

Sau khi khảo sát mối xong, chúng tôi sẽ đề xuất các khuyến cáo hiệu quả về các biện pháp xử lý nếu phát hiện hoạt động mạnh của mối. Nhưng nếu có dấu hiệu xâm nhập nào, các chuyên gia mối của chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn về phương án theo dõi mối chủ động, nhất là nếu bạn sống trong một khu vực rủi ro cao.

Một cuộc khảo sát mối toàn diện hàng năm của PestGard là cách bảo vệ tốt nhất khỏi mối bằng cách giúp phát hiện sớm hoạt động của mối, cứu bạn khỏi các thiện hại nghiêm trọng gây ra cho nhà hay doanh nghiệp của bạn.

Các lợi ích mà Khảo sát Mối mang lại

Được thực hiện bởi Nhóm Kiểm soát Mối Chuyên nghiệp – các cuộc khảo sát mối của PestGard được tiến hành bởi các chuyên gia mối giàu kinh nghiệm của chúng tôi được trang bị kiến thức sâu về mối và chuyên môn tại địa phương. Họ còn được trang bị nhiều khóa đào tạo, giúp họ đưa ra các khuyến cáo kiểm soát mối đúng đắn.

Đánh giá Rủi ro Hiện Trường – được thực hiện theo các yêu cầu Kiểm soát Côn trùng Dịch hại của PestGard nhằm bảo đảm tất cả các biện pháp xử lý được tiến hành trong nhà hay doanh nghiệp của bạn được thực hiện an toàn.

Hãy gọi cho chúng tôi hôm nay số 19008689 hay để sắp xếp một cuộc khảo sát mối MIỄN PHI.

Thông tin khác & Các bước tiếp theo

Các giải pháp Kiểm soát Mối

Tìm hiểu thêm về Phương án Theo dõi Mối của Rentokil

Tại sao Rentokil?

Khám phá những lợi ích khi làm việc cùng Rentokil

Bạn có muốn Được bảo vệ khỏi Mối không?

Tìm hiểu thêm về Phương án Theo dõi Mối của Rentokil