Các loài hoang dã khác

Có nhiều loài hoang dã như sóc, dơi và khỉ sống chung với chúng ta ở Việt Nam. Sự phát triển của con người và nhà cửa có thể dẫn đến xung đột với các yếu tố của các loài hoang dã.

Khi điều này xảy ra, các loài vật hoang dã này có thể vào nhà của bạn và gây thiệt hại tiềm ẩn cho vải hay kết cấu cho đến ảnh hưởng đến an toàn cho người. Chúng tôi khuyến cáo bạn liên hệ với các cơ quan bảo vệ động vật hoang dã để được hỗ trợ khi tình cờ gặp động vật hoang dã.

Đây là một số lời khuyên hữu ích nhằm giúp bạn ngăn chặn động vật hoang dã khác vào nhà bạn

Thông tin khác & Các bước tiếp theo

10 Loài côn trùng dịch hại phổ biến đối với khu dân cư

Khám phá các loài côn trùng dịch hại nào có thể ở trong nhà bạn

Liên hệ

Đăng ký khảo sát

Tại sao Pest247

Khám phá những lợi ích khi làm việc cùng chúng tôi