Aqua Resigen 10.4 EW

  • Aqua resigen 10.4ew thuốc phun muỗi đậm đặc, kết hợp 2 thành phần hoạt chất. Chống muỗi kháng thuốc rất tốt.
  • Sản phẩm của tập đoàn Bayer – sản xuất tại Thái Lan.
  • Thành phần Aqua Resigen 10.4 EW
   Permethrin: 10.26 w/v
   S-bioallethrin: 0.14% w/v
   Chế phẩm thuốc diệt muỗi Aqua Resigen 10.4 EW có dạng nhũ tương, đặc sánh.
  • Hình thức đóng chai:Thuốc diệt muỗi Aqua Resigen 10.4 EW được đóng chai 1 lít
  • Aqua resigen có thể phun bằng nhiều hình thức khác nhau.